Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Raporty i analizy

Poniżej znajdują się badania i analizy opracowane podczas działania Koalicji Masz Głos, Masz Wybór.

Badanie funkcjonalności strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

Obchodzony w pierwszy czwartek lutego Światowy Dzień Wyborów jest okazją do pytań o to, czy w Polsce wybory faktycznie są powszechne. Czy Polacy i Polki mają dostęp do wyborów? Czy otrzymują informację, jak oddać głos? Fundacja Batorego i program Masz Głos, Masz Wybór prezentują badanie strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza. Raport na temat funkcjonalności strony internetowej

 

Kto zasiądzie w parlamencie? Jak zmieniają sie trendy wyborcze?

Analiza ław parlamentarnych pozwala na wyciagnięcie wniosków na temat zmieniających się trendów wyborczych. Zgodnie z założeniami rośnie odsetek posłanek, możemy też mówić o profesjonalizacji polityki. Niestety większość głosów w wyborach do Senatu nie znajduje swojego odzwierciedlenia w mandatach, co u głosujących może wzmacniać poczucie braku sprawstwa. zapraszamy do lektury opracowania Mateusza Zaremby z Uniwersytetu SWPS.

Kto zasiądzie w parlamencie? Omówienie zmian trendów wyborczych

 

Kolejne kłopoty z broszurą? Opinia o projekcie kart wyborczych w wyborach do Sejmu

Wybory parlamentarne to nie tylko symboliczne „święto demokracji”, ale również skomplikowane przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające wielu technicznych decyzji. Ostatnie wybory samorządowe (fatalne pod względem organizacyjnym i wizerunkowym) przypomniały wszystkim, że czasem pozornie nieistotne, techniczne drobiazgi mają znaczenie – nie tylko dla komfortu obywatela idącego do wyborów, ale również dla legitymizacji wyborów i autorytetu państwa. Dr Adam Gendźwiłł omawia wady projektu kart wyborczych oraz mozliwości ich ulepszenia, wspierając się zagranicznymi przykładami.

Kolejne kłopoty z broszurą? Opinia o projekcie kart wyborczych w wyborach do Sejmu

 

Partycypacja nowych wyborców

Jakie czynniki sprawiają, że młodzi ludzie, którzy właśnie zostali uprawnieni do głosowania, biorą udział w wyborach lub z nich rezygnują? Zapraszamy do lektury opracowania dr Marty Żerkowskiej – Balas i Mateusza Zaremby z Uniwersytetu SWPS. Tekst omawia profil demograficzno-społeczny obywateli, którzy uzyskali czynne prawo wyborcze i głosowali oraz związki między partycypacją osób, które otrzymały prawo głosowania, a ich wiedzą polityczną i orientacją światopoglądową.

Partycypacja nowych wyborców . Pełne opracowanie [PDF]

Partycypacja nowych wyborców. Skrót opracowania [PDF]

 

Wyraz poparcia czy obywatelski obowiązek – co motywuje Polaków do głosowania?

Wyborcy, idąc do urn, kierują się różnymi motywacjami. Najbardziej oczywistą z nich wydaje się chęć poparcia konkretnej partii. Z drugiej strony istnieje powszechne przekonanie, że głosowanie to obywatelski obowiązek. Oczywiście obie motywacje nie muszą się wykluczać. Nieinstrumentalne korzyści płynące z głosowania (niezwiązane z wynikiem wyborów, te bowiem zostaną rozstrzygnięte niezależnie od tego, ile osób zagłosuje) wydają się szczególnie ważną motywacją skłaniającą Polaków do pójścia do urn. Prezentujemy opracowanie dr Marty Żerkowskiej – Balas (Uniwersytet SWPS) podsumowujące badania przeprowadzone po wyborach parlamentarnych 2011.

Co motywuje Polaków do głosowania? Pełne opracowanie [PDF]

Co motywuje Polaków do głosowania? Skrót opracowania [PDF]

 

Ułatwienia w głosowaniu. Ważne mechanizmy wciąż nieznane wyborcom.

W ostatnich latach do polskiego prawa wyborczego wprowadzono duży pakiet różnorodnych ułatwień w głosowaniu. Mechanizmy te stanowią bardzo istotną gwarancję konstytucyjnej zasady powszechności wyborów, z której wynika, że państwo ma obowiązek usunięcia barier technicznych i organizacyjnych utrudniających obywatelom i obywatelkom udział w głosowaniu. Niestety oferowane wyborcom i wyborczyniom ułatwienia są wciąż mało znane i rzadko stosowane. Prezentujemy opracowanie dr. Jarosława Zbieranka dotyczące istniejących ułatwień oraz ich popularności.

Ułatwienia w głosowaniu [PDF]

 

Co się wydarzyło 16 listopada? Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 16 listopada 2014 okazały się ciągiem porażek organizacyjnych – od awarii systemu informatycznego, opóźnionego podania wyników do wysokiego odsetka głosów nieważnych. Osiem miesięcy po wyborach Fundacja Batorego prezentuje zbiór analiz i rekomendacji na przyszłość „Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014”.

Co się stało 16 listopada? [PDF]

Co się stało 16 listopada? [EPUB]

 

Krótki przewodnik po referendum

Stan prawny, stan faktyczny, wybrane przykłady zagraniczne. Problemy i wyzwania. Polecamy opracowanie Krzysztofa Izdebskiego.

Krótki przewodnik po referendum [PDF]

 

Ustawa o petycjach. Fundament czy fasada?

Z początkiem września 2015 zaczną obowiązywać przepisy ustawy o petycjach. W toku prac nad nią podkreślano znaczenie ustawy dla rozwoju demokracji bezpośredniej i zwiększenia aktywności obywatelskiej. Zapraszamy do lektury opracowania Krzysztofa Izdebskiego.

Ustawa o petycjach. Fundament czy fasada? [PDF]

 

Aktywność obywatelska. Zmiany w nastawieniu polaków do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji

Od momentu transformacji ustrojowej pokutuje w Polsce przekonanie, że jesteśmy narodem mało aktywnym, niechętnym do współpracy na poziomie lokalnym i do udziału w procesach podejmowania decyzji. Bliższe przyjrzenie się tym sprawom prowadzi jednak do konkluzji, że sytuacja nie jest tak zła, jak można byłoby się spodziewać, a pewne trendy wskazują wręcz na to, że mieszkańcy naszego kraju coraz chętniej angażują się w sprawy publiczne.

Zmiany w nastawieniu polaków do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji [PDF]

 

Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku

Ekspertyza Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku dr Adama Gendźwiłła jest częścią specjalistycznej publikacji Fundacji Batorego Co się wydarzyło 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, która zostanie opublikowana do końca maja na stronie www.maszglos.pl

Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku [PDF]

 

Wybory: wiarygodność i sprawność

Wybory samorządowe z 16 listopada 2014 roku ujawniły nie tylko słabości organizacyjne Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. Jednak – co ważne – ten kryzys stwarza szansę na wprowadzenie potrzebnych zmian. Publikacja zawiera teksty specjalistów nt istotnych problemów naszego systemu wyborczego.

Wybory: wiarygodność i sprawność [PDF]

 

Prawo wyborcze – od czego zacząć zmiany?

Wybory samorządowe z listopada 2014 pokazały, że uchwalony z poparciem wszystkich sił politycznych Kodeks wyborczy wymaga pilnych poprawek.W niniejszym opracowaniu skupiamy się na propozycjach korekt w prawie wyborczym, które można – biorąc pod uwagę ograniczenia konstytucyjne – wprowadzić w krótkim czasie. Zapraszamy do lektury tekstu dr Dawida Sześciło.

Prawo wyborcze – od czego zacząć zmiany? [PDF]

 

Jakich zmian potrzebuje Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze?

Załamanie się systemu informatycznego wspomagającego organizację wyborów samorządowych wywołało lawinę krytyki wobec Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. PKW podało się do dymisji, ze stanowiska odszedł wieloletni Szef KBW Kazimierz Czaplicki. Pozostały jednak problemy i wyzwania dotyczące sprawnej organizacji kolejnych wyborów. W końcu wyborczy maraton dopiero się zaczął, a przed nami w 2015 r. wybory prezydenckie i parlamentarne. Nie ulega wątpliwości, że administracja wyborcza, przez lata funkcjonująca bez istotnych zmian i wstrząsów, potrzebuje gruntownego audytu, a następnie reformy.
Zapraszamy do zapoznania się z zestawem najważniejszych kwestii do dyskusji wokół przyszłości PKW i KBW.

Jakich zmian potrzebuje Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze?, Dawid Sześciło [PDF]

 

Obowiązki władz samorządowych w zakresie informacji i edukacji wyborczej

Polecamy opracowanie, w którym dr Dawid Sześciło omawia podstawy prawne działań informacyjnych i edukacyjnych władz lokalnych oraz obowiązki gmin wynikające z Kodeksu wyborczego.

Obowiązki władz samorządowych w zakresie informacji i edukacji wyborczej [PDF]

 

Raport Obywatele i wybory

Raport autorstwa Dawida Sześciły, Mikołaja Cześnika oraz Radosława Markowskiego prezentuje rozwiązania służące zwiększeniu udziału obywateli w wyborach i polepszeniu dostępu do informacji o kandydujących i ich programach m.in. poprzez usprawnienie systemu informacji i edukacji wyborczej, poprawę oferty politycznej oraz łatwiejsze korzystanie z prawa do kandydowania. Raport zawiera omówienie ordynacji wyborczych pod kątem ich wpływu na frekwencję wyborczą oraz prezentuje doświadczenia innych krajów oraz opinie ekspertów z różnych dziedzin (socjologów, politologów, prawników, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Propozycje  zmian zostały opracowywane podczas cyklu seminariów organizowanych przez Fundację w roku 2012 i zebrane w raporcie Obywatele i wybory.

Raport:

Obywatele i wybory, Dawid Sześciło, Mikołaj Cześnik, Radosław Markowski [PDF]

Wyciąg z raportu:

Obywatele i wybory – wyciąg z raportu. Jak zwiększyć świadome zaangażowanie wyborcze obywateli? Dawid Sześciło [PDF]

 

Badanie sondażowe na temat przyczyn absencji wyborczej

Czy na małe zainteresowanie obywateli udziałem w wyborach ma wpływ brak odpowiednich kandydatów i niska jakość programów? Omówienie badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej nt. przyczyn absencji wyborczej.

Wyniki badań:

Obywatele i Wybory, Marta Żerkowska-Balas Aleksandra Kozaczuk, Warszawa [PDF]

Komentarz do badań:

Uczestnictwo wyborcze a podaż w polskim systemie politycznym – komentarz do badań, dr Mikołaj Cześnik [PDF]