Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Opis alternatywny infografiki Głosowanie za granicą

Głosowanie za granicą.

Na potrzeby wyborów parlamentarnych utworzone zostaną lokale wyborcze poza granicami kraju.

Adresy obwodów poza granicami kraju znajdziemy na stronach internetowych konsulatów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Państwowej Komisji Wyborczej.

Za granicą możemy głosować na trzy sposoby.

1. Na podstawie uzyskanego w kraju zaświadczenia. Jak to zrobić, dowiesz się z opisu alternatywnego infografiki Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania [link].

2. Możemy dopisać się do spisu wyborców prowadzonego przez konsula w kraju, w którym zamierzamy głosować.

Zgłoszenie dopisania do spisu wyborców składamy w konsulacie osobiście, telefonicznie lub pisemnie, także e-mailem. Można też wykorzystać do tego internetową aplikację Odyseusz. www.odyseusz.msz.gov.pl

Wystarczy podać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w kraju, jeśli za granicą jesteśmy tylko czasowo, numer paszportu oraz datę i miejsce jego wydania.

Ostatnim dniem na zgłoszenie jest 22 października. Po wpisaniu do spisu prowadzonego przez konsula, możemy tez uzyskać do niego zaświadczenie o prawie do głosowania, które uprawnia nas do udziału w wyborach w dowolnym miejscu w kraju i za granicą. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia możemy złożyć najpóźniej do 23 października.

3. Możemy też zagłosować korespondencyjnie. Jak to zrobić wyjaśniono w opisie alternatywnym infografiki Głosowanie korespondencyjne [link].

Uwaga! Jeżeli na stałe mieszkamy za granicą, ale w dniu wyborów będziemy w Polsce, również możemy zagłosować, nawet jeśli nie pobraliśmy wcześniej od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. Obok ważnego polskiego paszportu musimy wówczas przedstawić komisji obwodowej dokument potwierdzający stałe zamieszkanie za granicą, np. kartę stałego pobytu, zaświadczenie o zameldowaniu czy dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą.