Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Opis alternatywny infografiki Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Poza miejscem stałego zamieszkania możemy zagłosować na trzy sposoby:

1. Możemy dopisać się do spisu wyborców.

Jeżeli wiemy, gdzie będziemy przebywać 25 października, możemy złożyć w tamtejszym urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym lokalu wyborczym.

W ten sposób możemy też dopisać się do spisu wyborców w gminie stałego zamieszkania, ale w innym lokalu wyborczym niż ten, który jest nam przypisany.

Wniosek taki należy przygotować na piśmie, podpisać, a następnie złożyć w urzędzie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, poczty czy kuriera.

Mamy na to czas do 20 października włącznie.

2. Możemy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jeśli nie wiemy, gdzie będziemy przebywać 25 października, możemy głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwala nam zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składamy do 23 października włącznie w urzędzie gminy lub miasta, w którym jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców.

Możemy też złożyć wniosek wcześniej – telefonicznie, lub pisemnie (także przez e-mail).

Zaświadczenie musimy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę, która udaje się do urzędu z naszym wnioskiem o wydanie zaświadczenia, na którym odnotowujemy upoważnienie dla tej osoby do odbioru zaświadczenia.

Wniosek musi zawierać nasze imię, nazwisko oraz PESEL upoważniającego i upoważnianego.

3. Możemy zagłosować w specjalnym obwodzie głosowania.

W szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach oraz domach studenckich utworzone zostaną specjalne obwody głosowania.

Osobie, która trafi tam w dniu głosowania, potrzebne będzie zaświadczenie o prawie do głosowania.

W domach studenckich obwody tworzone są przez rektora na wniosek od minimum 50 studentów.

Termin tworzenia obwodów w placówkach zamkniętych i domach studenckich upływa 20 września włącznie.