Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Opis alternatywny infografiki Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne.

Wszyscy możemy zagłosować korespondencyjnie.

Jeśli mieszkamy w Polsce zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszamy w urzędzie gminy osobiście, telefonicznie, pisemnie (także e-mailem), najpóźniej 10 października.

W zgłoszeniu do urzędu gminy podajemy:

– imię i nazwisko,

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– adres, na który chcemy otrzymać pakiet wyborczy (lub deklarację odbioru osobistego),

– oświadczenie o tym, że jesteśmy wpisani do rejestru wyborców w danej gminie,

– prośbę o nakładkę w alfabecie Braille’a, jeśli jej potrzebujemy.

Jeśli mieszkamy za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszamy w konsulacie osobiście, telefonicznie, pisemnie (także e-mailem), najpóźniej 7 października.

W zgłoszeniu do konsulatu podajemy:

– imię i nazwisko,

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer PESEL,

– adres zamieszkania lub pobytu za granicą,

– adres stałego zameldowania w kraju, jeśli za granicą jesteśmy tylko czasowo,

– numer paszportu oraz datę i miejsce jego wydania,

– prośbę o nakładkę w alfabecie Braille’a, jeśli jej potrzebujemy,

– adres, pod który konsul ma wysłać przesyłkę wyborczą.

Pakiet wyborczy otrzymamy najpóźniej 7 dni przed głosowaniem, wyłącznie do rąk własnych.

Znajdą się w nim:

– 2 karty do głosowania: biała broszura w głosowaniu do Sejmu i żółta pojedyncza kartka w głosowaniu do Senatu,

– instrukcja głosowania korespondencyjnego,

– oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

– koperta na karty do głosowania,

– koperta zwrotna,

– nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli poprosiliśmy o nią w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Jak oddać ważny głos przeczytasz w opisie alternatywnym infografiki Dzień głosowania [Link].

Po oddaniu głosu.

Po wypełnieniu kart do głosowania wkładamy je do koperty oznaczonej jako KOPERTA NA KARTY DO GŁOSOWANIA. Po włożeniu kart, kopertę zaklejamy.

Następnie podpisujemy oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Do koperty zwrotnej wkładamy zaklejoną kopertę z kartami do głosowania oraz podpisane oświadczenie, a następnie zaklejamy.

Na kopercie zwrotnej będzie już wydrukowany adres komisji wyborczej, do której przesyłka trafi. Nie musimy też kupować znaczka.

Kopertę nadajemy osobiście w placówce Poczty Polskiej albo, jeśli mieszkamy za granicą, w placówce innego operatora pocztowego.

Osoba z niepełnosprawnością może umówić się na odbiór przesyłki w czasie i miejscu przez nią wskazanym, np. w domu.

Jeżeli nie zdążymy wysłać przesyłki, możemy ją zanieść osobiście do urzędu gminy lub miasta do 23 października włącznie, w godzinach pracy urzędu. Możemy też zanieść przesyłkę bezpośrednio do komisji obwodowej, której adres podany jest na kopercie zwrotnej w niedzielę 25 października w godzinach 7:00-21:00.