Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Opis alternatywny infografiki Dzień głosowania

Dzień głosowania.

25 października 7:00 – 21:00.

Jak znaleźć właściwy lokal wyborczy?

Adresy lokali wyborczych możemy znaleźć:

– w Biuletynie Informacji Publicznej,

– na stronach internetowych naszej gminy lub miasta,

– u pracowników działu ewidencji ludności albo spraw obywatelskich urzędu gminy lub miasta.

Wywieszane są one także w szkołach czy bibliotekach.

Urzędy muszą je zamieścić do 25 września.

W lokalu wyborczym.

Musimy okazać dokument tożsamości, np: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Zostaniemy poproszeni o złożenie podpisu obok naszego imienia i nazwiska.

Otrzymamy dwie karty do głosowania.

1. Białą broszurę w wyborach do Sejmu.

Pierwsza kartka broszury to strona tytułowa wraz z instrukcją.

Druga kartka – spis treści.

Trzecia kartka i kolejne – listy kandydatów i kandydatek na posłów.

2. Żółtą pojedynczą kartkę w wyborach do Senatu.

Nazwiska i imiona kandydatów i kandydatek umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

W każdym lokalu dostępna jest nakładka na karty do głosowania w alfabecie Braille’a.

Jak oddać ważny głos?

Wybory do Sejmu.

Długopisem stawiamy jeden krzyżyk przy jednym nazwisku.

Jeśli krzyżyk postawimy przy dwóch lub więcej nazwiskach na tej samej kartce – nasz głos jest ważny i zostanie policzony jako głos oddany na osobę, która jest najwyżej na liście.

Zaznaczenie kandydatów na różnych listach (kartkach w broszurze) oznacza głos nieważny.

Wybory do Senatu.

Długopisem stawiamy jeden krzyżyk przy jednym nazwisku.

Głos jest ważny, jeśli w kratce przy nazwisku jednego kandydata albo jednej kandydatki postawimy znak X.

Jeśli w danym okręgu zarejestrowano tylko jednego kandydata albo kandydatkę na senatora – z lewej strony przed nazwiskiem umieszczono wyraz TAK i kratkę, a niżej – wyraz NIE i kratkę.

Stawiamy jeden krzyżyk albo obok wyrazu TAK albo obok wyrazu NIE.

Głos będzie nieważny jeśli zaznaczymy kilka nazwisk na różnych listach (kartkach broszury) albo nie postawimy krzyżyka obok żadnego nazwiska wybranego kandydata lub kandydatki albo postawimy ptaszka lub inny znak niż krzyżyk.