Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Do piątku możesz pobrać zaświadczenie Prezydent2015

Tak, jak podczas pierwszej tury wyborów, tak i teraz wyborcy skorzystać mogą z szeregu ułatwień. Do piątku, 22 maja, można z własnego urzędu gminy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Potrzebny jest do tego jedynie dowód tożsamości. Zzaświadczenie umożliwia nam głosowanie w dowolnie wybranym lokalu wyborczym. W I turze z ułatwień skorzystało 295 275 osób.

Osobom, które zdążyły wcześniej zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, przypominamy, że kartę do głosowania z zaznaczonym głosem, trzeba włożyć do koperty na kartę do głosowania i kopertę tę zakleić  – niezaklejenie koperty na kartę do głosowania powoduje, że głos jest nieważny. Po zaklejeniu koperty z kartą do głosowania trzeba włożyć ją do kolejnej koperty – koperty zwrotnej, zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej, wraz z podpisanym osobiście oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Brak osobiście podpisanego oświadczenia również unieważnia głos (podczas I tury wyborów aż 1532 głosów oddanych korespondencyjnie nie zostało uwzględnionych z tego właśnie powodu!). Kopertę zwrotną, zawierającą zaklejoną kopertę z oddanym głosem oraz oświadczenie, należy osobiście nadać na poczcie (lub wcześniej zanieść do Urzędu Gminy czy w dniu wyborów osobiście zanieść do lokalu wyborczego). Głosy wrzucone do skrzynki pocztowej są nieważne.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej podczas pierwszej tury wyborów z dostępnych ułatwień głosowania skorzystało łącznie 295 275 wyborców (czyli 2% wszystkich głosujących). Najczęściej wybieraną opcją było głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – w ten sposób głos oddało 128 086 osób, najwięcej – w województwie zachodniopomorskim. Nieco rzadziej głosowano przez dopisanie się do spisu wyborców (118 419 głosów). Przez pełnomocnika głosowało 5 956 osób. Zamiar głosowania korespondencyjnego, dostępnego w tym roku po raz pierwszy dla wszystkich wyborców, podczas pierwszej tury wybrało 42 814 wyborców, jednak aż 20% z nich nie odesłało przesłanych im pakietów wyborczych. Dużo częściej głosowali w ten sposób wyborcy za granicą (34 085), niż w kraju (8 189).

Infografika na temat głosowania w II turze wyborów tutaj.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania tutaj.