Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Opis alternatywny infografiki Głosowanie w miejscu zamieszkania

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania.

Głosujemy tam, gdzie jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców – w miejscu stałego zamieszkania.

Stały rejestr wyborców prowadzą i aktualizują urzędy gmin na podstawie rejestru meldunkowego.

W nowym miejscu zamieszkania możemy przed wyborami dopisać się do rejestru wyborców lub do spisu wyborców.

Do rejestru dopisujemy się na stałe , czyli nie będziemy musieli się dopisywać na każde kolejne wybory.

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Wniosek o wpis do rejestru w gminie stałego zamieszkania możemy złożyć nawet w piątek 23 października.

Uwaga! Na rozpatrzenie wniosku urzędnicy mają trzy dni robocze. Mogą prosić o dodatkowe dokumenty: umowę najmu mieszkania w danej gminie czy zaświadczenie o zatrudnieniu na obszarze tej gminy.

Radzimy złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców najpóźniej 20 października.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców składamy na specjalnym formularzu, dostępnym w urzędzie i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu.

We wniosku wpisujemy nasze dane osobowe (imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL), adres zameldowania oraz adres stałego zamieszkania.

Do wniosku dołączamy kopie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy).

Wniosek składamy w urzędzie gminy lub miasta.

Wpisanie do stałego rejestru wyborców w danej gminie powoduje wykreślenie danej osoby ze stałego rejestru wyborców w gminie, w której był on wpisany poprzednio.

Jeśli nie chcemy na stałe wpisywać się do rejestru wyborców, możemy dopisać się do spisu wyborców – tylko na wybory parlamentarne 2015. Jak to zrobić dowiesz się z opisu alternatywnego infografiki Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania [link].