Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Wynik wyborów – jak przyznawane są mandaty

W wyborach do Parlamentu Europejskiego posłowie wyłaniani są w 13 wielomandatowych okręgach wyborczych wg ordynacji mieszanej.

Okręg nr 1 – województwo pomorskie

Okręg nr 2 – województwo kujawsko-pomorskie

Okręg nr 3 – województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie

Okręg nr 4 – Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego

Okręg nr 5 – 4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego

Okręg nr 6 – województwo łódzkie

Okręg nr 7 – województwo wielkopolskie

Okręg nr 8 – województwo lubelskie

Okręg nr 9 – województwo podkarpackie

Okręg nr 10 – województwo małopolskie i świętokrzyskie

Okręg nr 11 – województwo śląskie

Okręg nr 12 – województwo dolnośląskie i opolskie

Okręg nr 13 – województwo lubuskie i zachodniopomorskie

W podziale mandatów brane są pod uwagę tylko listy komitetów wyborczych, które przekroczyły próg wyborczy (otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju).

Mandaty przyznaje Państwowa Komisja Wyborcza. W pierwszej kolejności ustala się liczbę mandatów przypadających danemu komitetowi wyborczemu w każdym okręgu wyborczym (ma na to wpływ liczba oddanych głosów ważnych na listy kandydatów danego komitetu w skali kraju oraz liczba głosujących w danym okręgu wyborczym). Następnie mandaty rozdzielane są w ramach okręgów poszczególnym listom kandydatów zgodnie z metodą d’Hondta.