Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Opis alternatywny infografiki Prawo do informacji

Każdy ma prawo do informacji o:

– warunkach dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów i godzinach głosowania,

– komitetach wyborczych,

– lokalach wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

– warunkach i formach głosowania,

– właściwym obwodzie głosowania,

– zarejestrowanych kandydatach i kandydatkach.

Informacje te są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu gminy lub miasta. Na wniosek otrzymamy te informacje drukiem, telefonicznie lub elektronicznie.