Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Opis alternatywny infografiki Jak oprotestować wybory?

Jak oprotestować wybory?

Każdy ma prawo złożyć protest przeciwko ważności wyborów.

Podstawą protestu może być:

a) dopuszczenie się przestępstwa przeciwko wyborom, np.:

– posłużenie się przemocą, groźbą lub podstępem, aby przeszkodzić zgromadzeniu poprzedzającemu głosowanie, swobodnemu prawu do kandydowania lub głosowania, głosowaniu lub obliczaniu głosów, sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych,

– korupcja wyborcza, czyli wszelkie formy kupowania głosów za pieniądze, alkohol itd.,

– naruszenie tajności głosowania,

– inne nieprawidłowości, takie jak niewłaściwe sporządzenie listy kandydujących lub głosujących, pominięcie kogoś albo dodanie osoby nieuprawnionej, użycie podstępu, żeby nieprawidłowo sporządzić listy, protokoły, inne dokumenty wyborcze, niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie dokumentów,

– przerabianie lub podrabianie protokołów lub innych dokumentów wyborczych, dopuszczenie się nadużycia albo dopuszczenie do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów, odstąpienie komuś niewykorzystanej karty do głosowania albo uzyskanie od kogoś takiej karty, nadużycia w sporządzaniu list z podpisami poparcia dla kandydatów.

b) naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mające wpływ na wynik wyborów.

Protest składa się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw. Ogłoszenie wyników wyborów następuje zazwyczaj kilka dni po wyborach.

Osoba, która wnosi protest powinna sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody.

Sąd Najwyższy ma 90 dni na rozpatrzenie protestów i podjecie decyzji co do ważności wyborów.

Nie wszystkie błędy i niedociągnięcia wpływają na ważność wyborów. Dopiero, kiedy okaże się, że na skutek nieprawidłowości wyniki wyborów zostały wypaczone, nastąpić powinno ich unieważnienie w skali całego kraju, okręgu czy tez w odniesieniu do wyboru konkretnego kandydata lub kandydatki.