Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Opis alternatywny grafiki Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

wybory parlamentarne 25 października 2015

Do 25 września 2015 gminy podadzą informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Do 4 października 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych poda informacje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granica oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego.

Do 7 października 2015 można zgłosić w konsulacie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą.

Do 10 października 2015 można zgłosić w urzędzie gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Od 10 października 2015 do 23 października 2015 trwa kampania komitetów wyborczych w mediach publicznych.

Do 15 października 2015 podana zostanie informacja o zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatek.

Do 16 października 2015 Można złożyć w urzędzie gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do 20 października 2015 można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Do 22 października 2015 można złożyć wniosek w konsulacie o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granica.

Do 23 października 2015 można złożyć wniosek i odebrać w urzędzie gminy zaświadczenia o prawie do głosowania.

Od 23 października 2015 od północy do 25 października 2015 do godziny 21:00 trwa cisza wyborcza

25.10.2015 w godzinach 7:00 – 21:00 trwa głosowanie.

*Jeśli podany termin wypada w sobotę lub w niedzielę, to zostaje on wydłużony do poniedziałku.