Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Mężowie zaufania

Mężowie zaufania

Kim są i co mogą mężowie zaufania?

Celem pracy mężów zaufania jest sprawdzenie, czy działania obwodowej komisji wyborczej są uczciwe i rzetelne.

Swoje zadania wykonują społecznie.

Funkcje te mogą pełnić wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

Mężowie zaufania są obserwatorami wyborów z ramienia komitetów wyborczych startujących kandydatów i są wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów, których kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostali zarejestrowani.

Do każdej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić po jednym mężu zaufania. Mężowie zaufania danego komitetu wyborczego mogą jednakże zmieniać się w ciągu pracy komisji.

W lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej.

Co mogą mężowie zaufania:
•    być obecni w dniu głosowania podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję od rozpoczęcia do zakończenia jej prac;
•    obserwować wszystkie czynności członków komisji;
•    zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do protokołu komisji;
•    być obecni przy transmisji danych z protokołu drogą elektroniczną (o ile transmisja będzie wykonywana);
•    w miarę możliwości technicznych, otrzymać kopię protokołu głosowania.

Czego nie mogą mężowie zaufania:
•    naruszać tajności głosowania;
•    pomagać wyborcom w głosowaniu, ani udzielać im wyjaśnień;
•    utrwalać pracy komisji za pomocą aparatów fotograficznych lub kamer;
•    utrudniać pracy komisji;
•    liczyć i przeglądać kart do głosowania.