Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Jak oddać ważny głos

W wyborach do Parlamentu Europejskiego należy oddać głos tylko na jednej liście kandydatów.

Poprawnie oddany głos oznacza postawiony znak „x” w kratce z lewej strony przy nazwisku jednego z kandydatów na jednej liście.

Postawione znaki x w kratce z lewej strony przy 2 lub 3 nazwiskach kandydatów, ale na tej samej liście lub inne dopiski na karcie do głosowania nie unieważniają oddanego głosu, pod warunkiem, że znak/-i „x” umieszczone są tylko na jednej liście kandydatów.