Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Główny nurt działalności Stowarzyszenia polega na edukacji działaczy publicznych, a także promowaniu rzetelnej dyskusji o sprawach publicznych i modelu państwa. Od 1994 roku wyszkoliliśmy ponad 3000 osób, które działają w różnego rodzaju organizacjach. Od dłuższego czasu Stowarzyszenie promuje też ideę partnerstwa trzech sektorów w Polsce: państwowego, komercyjnego i non-profit. Staramy się również działać na rzecz zrozumienia ról, jakie w funkcjonowaniu państwa pełnią organizacje społeczne, partie polityczne i biznes.