Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej jest najstarszą organizacją pozarządową w Polsce, spośród organizacji działających w środowiskach mediów lokalnych. Aktualnie stowarzyszenie skupia 172 członków, w tym zdecydowaną większość stanowią członkowie zwyczajni z czasopism niezależnych i stowarzyszeniowych, a nawet samorządowych. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne zatrudnione w prasie drukowanej lub z nią współpracujących, a więc są to wydawcy, redaktorzy naczelni, dziennikarze, fotoreporterzy, graficy, a także operatorzy filmowi, funkcjonujący w lokalnych telewizjach kablowych. Część członków działa w mediach elektronicznych, a są to głównie wydawcy i redaktorzy portali internetowych.

Główną formą działania SPL są warsztaty dziennikarskie, seminaria i konferencje adresowane dla dziennikarzy mediów lokalnych, poświęcone aktualnym problemom funkcjonowania mediów i środowisk lokalnych.