Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Młodzi głosują

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program edukacji wyborczej Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego kraju sprawach. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują, często po raz pierwszy, ważną aktywność obywatelską.

W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.

www.ceo.org.pl/pl/mlodzi

www.mlodzi.ceo.org.pl

www.facebook.com/MlodziGlosuja