Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Izba Wydawców Prasy

Izba Wydawców Prasy jest organizacją samorządu gospodarczego. Do jej podstawowych zadań należy reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej wydawców, opiniowanie i udział w przygotowywaniu aktów prawnych odnoszących się do rynku wydawniczego, na poziomie krajowym i w UE. Izba pomaga też wydawcom poprzez szkolenia i usługi prawne, a także sporządzanie i dostarczanie ekspertyz dotyczących spraw podatkowych. Izba działa także na rzecz wypracowywania i wdrażania środowiskowych samoregulacji i dobrych praktyk w biznesie. Opracowała i przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, uczestniczyła też w opracowaniu Kodeksu Etyki Reklamy. Izba uczestniczy też w wielu akcjach społecznych na rzecz wolności słowa i rozwoju czytelnictwa, a także kampanie na rzecz ochrony praw autorskich i promujące pozyskiwanie dóbr kultury z legalnych źródeł.

IWP zrzesza niemal 120 wydawców — gazet ogólnokrajowych i regionalnych, magazynów i czasopism — wydających łącznie ponad 350 tytułów prasowych, co stanowi około 70% całego rynku prasy w Polsce.