Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Integracja

Integracja to ogólnokrajowa organizacja pozarządowa. Misją naszą  jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej. Idee Integracji realizują dwie organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacja Integracja. Główne działania Integracji skupiają się na informacji, edukacji oraz aktywizacji zawodowej.