Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Fundacja Schumana

Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną motywującą Europejczyków do aktywności obywatelskiej i promującą  integrację europejską. Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizujące koncentrujące się na trzech, głównych programach: europejskim, obywatelskim oraz programie dzielenia się doświadczeniami.

Fundacja Schumana realizuje projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim, który ma przyczynić się do zwiększenia frekwencji wśród osób , dla których wybory europejskie w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować, oraz poszerzyć wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego i wyborów decydujących o jego kształcie.

Uczestnikami projektu jest 16 społeczności lokalnych pochodzących z gmin do 300 000 mieszkańców. Głównymi adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 17-22 lat. Działania projektowe integrują wokół siebie jednak nie tylko młodzież, ale również całe społeczności – mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, media lokalne.

Na projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim składają się symulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz punkty informacyjne o Parlamencie Europejskim rozmieszczone w popularnych miejscach w danych miejscowościach. Zwieńczeniem projektu będzie finalna symulacja w Warszawie w maju 2014 roku dla najaktywniejszych uczestników projektu oraz udział uczestników symulacji w Paradzie i Miasteczku Schumana.

Nasze działania nie mają charakteru partyjnego, organizatorzy nie są powiązani z żadnym ugrupowaniem politycznym, a celem projektu nie jest wsparcie jakiegokolwiek komitetu wyborczego.

Dodatkowo 1 maja w Warszawie na trasie Banacha-Wiatraczna w godzinach 10-16 będzie jeździł specjalny symboliczny tramwaj, upamiętniający dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podróżni będą mieli okazję spotkania z Europosłami z Warszawy oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy na co dzień zajmują się partycypacją wyborczą i prowadzą działania związane z aktywizacją obywateli. Znakiem rozpoznawczym tramwaju będzie napis „10 lat w Unii” widniejący na czole wagonu.