Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) upowszechnia nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), działa na rzecz ułatwiania mieszkańcom małych miejscowości dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje i zachęca do wspólnego działania.

Kluczowym programem realizowanym przez FRSI jest ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, który jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz PAFW. W Programie uczestniczy 3808 placówek bibliotecznych z 1256 gmin wiejskich i małych miast (więcej informacji: www.biblioteki.org).

Oprócz Programu Rozwoju Bibliotek, FRSI prowadzi także inne projekty wspierające rozwój z udziałem ICT, m.in: „Nowe Technologie Lokalnie”, „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, „O finansach… w bibliotece”, „RozPRACUJ to z biblioteką”, „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”.