Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.

Programy fundacji obejmują szeroki zakres tematyczny – od doskonalenia zawodowego, przez programy edukacji społecznej i politycznej, edukacji kulturowej, historycznej, ekonomicznej, globalnej, medialnej i ekologicznej,  po programy wspierające samorządność uczniowską.

www.ceo.org.pl

www.facebook.com/fundacjaCEO