Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum zostało założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Naszym celem jest zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym.

FOR realizuje swoje cele poprzez organizację debat oraz publikację raportów i analiz podejmujących ważne tematy społeczno-gospodarcze, a w szczególności: stan finansów publicznych, sytuację na rynku pracy, wolność gospodarczą, wymiar sprawiedliwości i tworzenie prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w Internecie został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa. Działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz udział w kampaniach na rzecz zwiększania frekwencji wyborczej.

FOR był inicjatorem kampanii Niezaglosuje.pl (http://niezaglosuje.pl/, http://facebook.com/niezaglosujepl), której hasłem przewodnim było „Sprzeciwiamy się przejęciu oszczędności emerytalnych milionów Polaków. Nie zagłosujemy na polityków, którzy zagłosowali za tymi niekorzystnymi zmianami.” W chwili obecnej koalicja Niezaglosuje.pl skupia się na motywowaniu Polaków do tego, by brali udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowali świadomie. Dążymy do tego, aby osoby, które głosowały za przejęciem oszczędności emerytalnych Polaków nie dostały się do Europarlamentu.