Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Jak znaleźć swój lokal wyborczy

Informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz granicach obwodów wyborczych zamieszczane są w formie obwieszczenia (m.in.  w Biuletynie Informacji Publicznej) przez wójta gminy na 30 dni przed wyborami, tj. najpóźniej do dn. 25 kwietnia 2014 r.