Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Dlaczego warto głosować na prezydenta? Prezydent2015

Już w najbliższą niedzielę, 10 maja w godzinach 7.00 – 21.00 odbędą się wybory prezydenckie. Dowiedz się, dlaczego warto wziąć w nich udział.

Głosuj, bo prezydent…
•    kieruje projekty ustaw do Sejmu. Czterej prezydenci RP złożyli do tej pory 144 projekty ustaw.
•    wetuje ustawy przyjęte przez parlament. Od początku istnienia III RP prezydenci skorzystali z tego prawa 84 razy. Prezydenckie weto może zostać odrzucone przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów.
•    ma wpływ na tworzenie dobrego i dopracowanego prawa. Jako jedyny może kierować ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze przed ich podpisaniem.
•    stosuje prawo łaski. Do 2013 roku ułaskawionych zostało ponad 8 tysięcy skazanych.
•    może, za zgodą Senatu, zarządzić referendum ogólnokrajowe. W ten sposób głosowaliśmy nad Konstytucją w 1997 roku.
•    wpływa na politykę gospodarczą państwa. Powołuje członków Rady Polityki Pieniężnej i wnioskuje do Sejmu o powołanie prezesa NBP.
•    reprezentuje Polskę przed innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Wspólnie z rządem tworzy politykę zagraniczną, podpisuje umowy międzynarodowe, mianuje ambasadorów.
•    jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, zatwierdza strategię bezpieczeństwa, decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych poza granice kraju.